Verover je plek als functioneel beheerder!

Verover je plek als functioneel beheerder!

Niet op de juiste manier betrokken worden in de organisatie, het gevoel hebben dat er niet naar je wordt geluisterd, veel te veel te doen hebben in te weinig tijd, maar ook niet het begrip ervaren dat er veel meer bij jouw rol komt kijken dan dat men verwacht. Als beheerder kan je en ben je veel meer dan iemand die alleen maar ad-hoc vragen oplost, of een ICT’er die moeilijke dingen doet. Nee, je draagt juist bij aan de doelstellingen op de lange termijn, je zorgt ervoor dat de afstand tussen de organisatie en de software wordt verkleind en er steeds meer aansluiting komt tussen deze twee.  

Jij bent geen uitzondering!

Velen ervaren dit met jou! En dat is eigenlijk ook helemaal niet gek. Je kan zelf toch ook bijna niet meer voorstellen dat mobiele telefoons pas eind jaren 90 bij het grote publiek steeds meer bekend werd, of dat de ipad pas in 2013 op de markt kwam! Kun je nagaan als je kijkt naar het razende tempo waarmee bedrijfssoftware geïntegreerd is in organisaties en de bedrijfsvoering. Dit betekent dat de rol van beheerder nog erg jong is en een transitie doormaakt!

Sinds relatief korte termijn ontstaat er dus de behoefte aan iemand die de aansluiting kan maken die de verbinding maakt tussen organisatie en IT. Want we weten allemaal dat het niet de software is die het verschil maakt, maar de mens, die moet ondersteund worden, die gebruikt de software. Wat erin gaat komt eruit. Dus stop je er chaos in, komt er chaos uit, zo simpel is het.

Als functioneel beheerder moet je je plek veroveren

En daarom is het vak voor veel beheerders niet alleen uitdagend qua inhoud, maar ook uitdagend op andere gebieden. Als functioneel beheerder moet je je plek veroveren. Waar finance een duidelijke rol heeft, waar HR na veel jaren nu ook eindelijk zijn plek heeft veroverd, zit functioneel beheer nog midden in deze transitie.

Wij geven je een aantal tips over hoe je hier aan kunt bijdragen:

1. Bespreek de verwachtingen

Het is geen gegeven dat jouw management weet hoe ze jou en je rol willen inzetten. Het is aan jou om dit gesprek aan te gaan. Wat verwachten ze van je, waarom zit jij op deze plek, aan welke doelstellingen moet jij bijdragen? Dit zijn allemaal vragen die duidelijk maken hoe het management tegen jouw rol aankijkt en geeft een opening om bespreekbaar te maken hoe jij de rol voor je ziet.

2. Zorg voor de juiste profilering

Dit ligt in lijn met de verwachtingen, maar werk aan je profilering. Zorg ervoor dat de organisatie weet wat je doet, wat jij voor hen kunt betekenen, wat voor waarde jij biedt. Met andere woorden: wat is jouw boodschap? Een goede boodschap omvat het resultaat dat je levert, voor wie en hoe je dit doet.

3. Maak jezelf (effectief ) zichtbaar

Door jezelf zichtbaar te maken verklein je de afstand met je organisatie, zorg je ervoor dat je beter betrokken wordt bij de juiste projecten op het juiste moment en versterk je hiermee ook je profilering! Ga de organisatie in, betrek de juiste mensen en maak jezelf vindbaar

4. Verzamel het juiste team

Als functioneel beheerder werk je vaak alleen of misschien in een team van beheerders. Maar jij bent een verbinder tussen de mensen in de organisatie en IT. Dus jouw team zou moeten uitreiken tot mensen in de organisatie, met andere woorden de juiste stakeholders.. Denk aan key-users, specialisten en eindgebruikers. Als je dit doet versterk je je profilering, positie en zichtbaarheid.


Met deze tips kun je je plek steeds meer veroveren en kan de organisatie niet meer om je heen! 

Meer weten over hoe jij hoe jij succesvol kunt gaan beheren en jouw plek kunt veroveren. Kijk eens bij ons programma ‘succesvol beheren’ of stuur een mail naar support@beheroes.nl